Wrzesień 23, 2015

Alija

alija-logo2Alija to proces imigracyjny do Izraela dla osób z pochodzeniem żydowskim lub po konwersji na Judaizm.

Informacje dotyczące programu Alija uzyskasz pod numerem telefonu +48 503 43 22 36 lub pod adresem mailowym: rozaz@jafi.org.

Dyżur telefoniczny odbywa się we wtorki od godz. 11:30 do 13:00.

 

Więcej informacji:  http://www.jewishagency.org/aliyah

 

*****

Aliyah dla osób z byłego ZSRR:

Kontakt z Global Center: bezpłatny telefon z Polski: 008009721295

e-mail: gci-ru@jafi.org

strona internetowa: http://www.jewishagency.org/Global_Center
formularz kontaktowy: https://www.jewishagency.org/global-service-form

 

***

Алия для выходцев из бывшего СССР:

Связаться с Глобальным центром: бесплатный телефон из Польши: 008009721295

электронная почта: gci-ru@jafi.org

сайт: http://www.jewishagency.org/Global_Center 

контактная форма: https://www.jewishagency.org/global-service-form