October 7, 2015

MiNYanim

MiNYanim​​Program Agencji Żydowskiej Sochnut dla młodych żydowskich liderów z Europy Centralnej, który przygotowuje uczestników do prowadzenia projektów w ich lokalnych społecznościach, uczy m.in. zarządzania projektami oraz aplikowania o granty – lokalne i międzynarodowe. Ponadto, każdy z uczestników ma możliwość zrealizowania własnego projektu i otrzymania grantu na jego realizację.